علوم ماورا طبیعه

تست تعیین میزان فعالیت چشم سوم

تست تعیین میزان فعالیت چشم سوم

تست تعیین میزان فعالیت چشم سوم:

بسم تعالی
ابتدا شما بزرگترین انگشت خود را که همان انگشت وسط است را از فاصله ی حدود ۲۰ سانتیمتر به بین ۲ ابرو نزدیک کنید.
شما بایداحساسی خاص مانند قلقلک یا حتی درد در آن ناحیه احساس کنید.
اگر هیچ احساسی نداشتید با انگشت سبابه این عمل را انجام دهید و اگر هم باز هیچ احساسی نداشتید با انگشت کوچک عمل را تکرار کنید و اگر باز هم احساس نداشتید با وسیله نوک تیزمثل نوک خودکار این عمل را انجام دهید.
هر چقدرجسمی راکه به این چشم نزدیک میکنید، نوک پهن تری داشته باشد و هر چه فاصله آن از پیشانی بیشتر باشد نشان دهنده باز بودن این چشم دارد.
برای مثال اگر شما نوک خودکار را از فاصله ۱سانتیمتری احساس میکنید چشم شما بسیار ضعیف است و اگر انگشت وسط خود را از
فاصله ۱۰ سانتیمتری احساس کنید وضعیت چشم سوم شمامناسب است.
توصیه میشود این عمل را به مدت زیاد تکرار نکنید.چون ممکن است دچار سر درد شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *