علوم ماورا طبیعه

روش درست کردن و فعال سازی طلسم

روش درست کردن و فعال سازی طلسم

روش درست کردن و فعال سازی طلسم را به شما در این نوشته آموزش میدهیم .

طلسمی را از کتاب طم طم هندی به شما خوبان آموزش میدهیم

برای اینکه اسرار امورات فعال سازی طلسمات برای همگان بیشتر باز و آشناییت بیشتری راجب طلسمات پیدا کنید

در روش درست کردن و فعال سازی طلسم نکته ایی لازمه عرض کنم :

  1. طلسمات کتاب طم طم نسبت به اسمی که در کرده پر از ایراد و اشتباه هستن
  2. و برخی از اونها هم هستن که درست و تکمیل و فعال هستن اما برخی دیگرشون هم غیر فعال هستن مانند همین طلسمی که ارائه میدم
  3. و صاحب فن و عمل متوجه طلسمات خوب و کامل و یا ناقص و اشتباه و یا فعال بودن و غیر فعال بودن اونها خواهد بود
  4. اما یکی از نکات مهم در باب طلسمات حتما دقت کردن به زمان و روز و طریق نوشتن طلسم هست
  5. و جهت طلسم و اعمال هایی که باید برای یک طلسم انجام داد همه و همه مهم بوده و هستند.

طلسمی که ارائه میدم عکسشو بهش دقت بشه حتما:

نحوه درست کردن و فعال سازی طلسم

روش درست کردن و فعال سازی طلسم

صفحه 115 کتاب طم طم هندی است

توضیح کتاب راجب طلسم مذکور چیه؟؟

خب برای طلسم نوشته شده که باید آتش زده شود همراه با هفت عدد فلفل

و بعدش میره صفحه 116 و دیگه جز این توضیحی نداره

تنها توضیحش این بوده
که طلسم نوشته بشه و آتش زده بشه تا مطلوب بیاد
به نظرتون این عمل کار آمد خواهد بود؟؟

خب توضیح میدم

نکته اصلی امر
فعال سازی اون هست
یکی از نکات مهم فعال سازی طلسمات عزیمت اون عمل هست
این عمل بدون عزیمت است

به طلسم دقت کنید به حروفات اسمی که ترجمه کردم یعنی( بدوح)
این کلمه در لوح قرار گرفته

خب حالا نوع تکسیر رو شرح بدیم
کلمه بدوح سر سطر لوح است به این شکل

ب. د. و. ح

این سطر اول تکسیر هست

سطر دوم حرف (ح ) و حرف ( و) اول اومدن اما اینبار حرف ح رو اول دادن و بعد حرف ( و ) و سپس رفتن سراغ دو حرف بعدی یعنی (د) و (ب)
که شدن

ح. و. د. ب

سطر سوم
دوباره در بین حروفات جا به جایی رخ داده
یعنی سطر دوم رو در سطر سوم حروفاتش رو جا به جا کردن
به سطر دوم نگاه کنید یعنی

ح. و. د. ب

الان اومدن این سطر رو در سطر سوم حروفات رو تغییر دادن اما اینبار به جایی اینکه دوباره اول حرف آخر رو بنویسن حرف یکی به آخر رو مینویسن و سپس بعد از حرف یکی به آخر حرف آخر رو مینویسن
که میشن

د. ب. ح. و

حالا میریم سراغ سطر چهارم
که بر اساس جا به جا کردن حروفات سطر سوم
سطر چهارم رو مینویسن
دقت کنید به طلسم و شکلش؟؟
سطر دوم رو از طریق سطر اول و حروفاتش ساختن
جا به جایی سطر دوم رو نگاه کنید؟؟
سطر چهارم رو مانند جا به جایی حروفات سطر دوم انجام میدن
یعنی اول حرف آخر رو مینویسن و بعد حرف سوم
و سپس حرف دوم رو و بعد حرف اول
که میشن

و. ح. ب. د

پس سطور جا به جایی حروفات ما طبق توضیح به ترتیب جا به جایی حروفات به شکل زیر در میان

ب. د. و. ح

ح. و. د. ب

د. ب. ح. و

و. ح. ب. د

زمانی که جا به جایی حروفات رو انجام دادید
حالا باید از این حروفات موکلی استخراج کنید و یا موکلینی را که گماشته بشن بر طلسم تا با کمک اونها بتونید به خواستتون برسید

چطور اینکار رو انجام میدن؟؟

روش ها و انواع های مختلفی وجود داره برای اینکار
و میشه از این یک اسم و از همین یک طلسم به گونه های مختلف استخراج اسم موکل کرد

بنده نوعی بهتر و عالی تر و عملی تر رو آموزش میدم که اثر طلسمتون رو ببینید

ببینید اسم ( بدوح) از چهار حرف تشکیل شده

و سطور تکسیر ما نیز بعد از چهار سطر اتمام بافت
اگه سطر پنجم رو بخوایم بنویسم طبق روش جا به جایی که در حروفات پیش اومد
سطر پنجم ما دوباره اسم بدوح استخراج میشه

که اون سطر به کار ما نمیاد و بهش میگن زمام
فایده اش برای اینه که بدونیم روش تکسیر عملمونو درست رفتیم

ولی حالا بریم سراغ استخراج اسم موکل از اسم

کلمه ( بدوح ) چهار حرف داره

ما باید به شکل عمودی حروفات رو عدد بگیریم از روش تکسیر

حروفات عمودی به شکل زیر هستن اولین سطر
ب
ح
د
و

عدد این حروفات رو از طریق ابجد در میارید و جمعشون میکنید اعداد رو باهم
عددش میشه
20
ب=2
ح8
د=4
و=6
جمع تمام اعداد باهم میشن 20

تمام سطور جمعشون میشن 20

20اول
20اول به اضافه 20 دوم=40
20اول به اضافه 20 دوم و بیست دوم به اضافه 20 سوم=60
حالا 4بیست رو جمع بزنید=80

پس اعداد مستخرجه ما میشن
20
40
60
80

این لوح دارای چهار موکل هست
حالا چطور اسم موکلین رو باید خارج کنیم؟؟

تعداد حروف (بدوح) چهارتا هست

هر عدد رو تقسیم بر چهار کنید

20÷4=5

این یعنی همین خود 20 چون باقی مانده ایی نداره

عدد 20 رو از ابجد در میاریم این عدد در حروفات ابجد برابر هست با حرف(ک)
20=ک

ک رو به اضافه پسوند ائیل میکنیم
اسم موکلمون میشه
کائیل

حرف (ک) از حروفات آبی است که حروفات آبی علامت کسره میگیرن به خودشون
پس نام موکلمون با گذاشتن اعراب حرفش میشه
کِائیل

این اولین اسم موکل ما بود

دومین موکل ما عدد 40 هست

40÷4=10
این عدد هم باقی مونده نداره
پس همین عدد رو به حرف ابجدی تبدیل میکنیم
40=م
این حرف از حروفات آتشی هستش
و علامت ضمه میگیره و پسوند ائیل داده میشه اسم موکل میشه

مُائیل

اسم موکل ما هم در اومد

حالا نوبت اسم موکل سوم ماست
عدد ائیل=51
این ائیل یعنی نور
و پسوند تمام ملائک هستش

اعداد بالاتر از 51 از حروفات ابجدی حتما باید این عدد ازشون کم بشه

و سپس پسوند ائیل داده بشه

عدد سوم ما میشه 60

60_51=9
حالا عدد 9 رو تقسیم بر 4 میکنیم تعداد حروفات
که میشه
9÷4=1
باقی موندش میشه 1
عدد یک با حروفات ابجدی میشه برابر هست با حرف الف و عدد 1+8میشه عدد 9
حرف دوم ما عدد 8 هست که از حروفات ابجدی عدد 8 میشه ح

خب حرف الف آتشی است
و حرف ح خاکی

همیشه حرف آتش که عنصر اوله مقدم میشه به حروفات عناصر دیگه
پس کنار هم میشن
اح
حروفات خاکی علامت سکون میگیرن
و حروفات آتشی علامت ضمه و سپس به علاوه پسوند ائیل میشن که اسم موکل سوم ما میشه

اُحائیل

80_51=29

29÷4=1
باقی مونده میشه 1

1+28=29
پس سه عدد به دست میاریم از عدد 29
که سه حرف برای سه عدد خارج میکنیم
1=آ
8=ح
20=ک

چهار اسم موکل خارج شد برای طلسم مذکور ما که اسمشون میشه
کِائیل_مُائیل_اُحائیل_اُکِحائیل

اینا موکلین علوی طلسم ما میشن

 

حالا موکلین سفلی ما یعنی جن ها رو استخراج میکنیم اما به چه طریق؟؟

اسم موکلین سفلی رو از طریق اسقاط کردن حروف موکلین به دست میاریم و حروفات رو یک درجه از حروفات ابجد هبوط میدهیم

موکل علوی اول ما حرفش شد(ک) حرف قبل از (ک) در ابجد میشه(ی)
ی حرف بادی است پسوند یُوشٍ میدیم به این حرف همراه با اعراب گذاری روی حرف (ی) که بادی است حرف و فتحه میگیره اسم موکل میشه
یَیُوشٍ

اسم موکل علوی دوم ما میشه مُائیل
حرف (م ) در ابجد یک حرف قبل ترش میشه حرف (ل) این از حروفات خاکی است که اول حرف میاد حروفات خاکی سکون هستن اما وقتی اول جمله و کلمه میان کسره میگیرن پسوند یُوشٍ میدیم میشه
لِیُوشٍ

اسم دو موکل سفلی ما در اومد
حالا نوبت استخراج اسم موکل سفلی سوم ما ست که اسمش اُحائیل است
اسم جن چی میشه؟؟

ببینید دوستان شما 28 حرف ابجدی دارید
همه متفق بر این نظر بودید که از الف به بعد سقوط نداریم
اما از حرف الف شما به عقب برگردید به شکل دایره وار به حرف غ میرسید

بنده گفتم یک حرف سقوط بدید

چرا سقوط؟
چون اعوان سفلی زیر مجموعه ملائک علوی هستن
و درجه حروفاتشون نسبت به ملائک ها افزایش پیدا نمیکنه

حرف (آ ) رو یک درجه سقوط میدیم میشه ( غ) و حرف (ح) رو یک درجه سقوط میدیم میشه(ز)
حرف غ خاکی است و حرف ز آبی

اگه حروفات ما بیشتر از یک حرف بشن درجه بندی طبقات حروفات عناصری رو در نظر میگیریم حتما
پس اول آب اولویت دارد و سپس خاک
که اسم موکل سفلی سوم میشه
زِغیُوشٍ

الان میریم.سراغ موکل چهارم سفلی از نام موکل چهارم علوی
اسم موکل چهارم علوی ما اُکِحائیل هستش
این حروفات رو یک طبقه سقوط میدیم میشن
غ ی ز
حرف ی باد هست عنصرش و دومین عنصر هست
حرف ز آب هست و سومین عنصر هست
و حرف غ خاکی است و چهارمین عنصر
به ترتیب طبقه عناصر حروفات رو ترکیب میکنیم
اسم موکل چهارم میشه
یَزِغیُوشٍ

پس نام چهار موکل سفلی ما هم مستخرج.شد که به ترتیب میشن

یَیُوشٍ_لِیُوشٍ_زِغیُوشٍ_یَزِغیُوشٍ

پس نام موکلین علوی ما و نام موکلین سفلی ما استخراج شد

هشت موکل علوی و سفلی مستخرج شدن برای طلسم بدوح

خب کار استخراج نام موکلین طلسم تمام شد

الان برای طلسم باید ارواح عمل طلسم رو استخراج کنیم

به چه طریق استخراج میکنیم؟؟
حروفات عمودی رو در طلسم فوق رو اینبار ترکیب میکنیم و طبق اعراب گذاری در حروفات عناصر اعراب میگذاریم

سطر اول تکسیر به شکل عمودی اینباذ بدون دادن هیچ پسوندی و به همون شکل ترکیب میکنیم میشه

بَحِدوَ_این سطر تکسیر عمودی اول

سطر دوم به شکل عمودی از طلسم بدوح
دِوَبَح

سطر سوم تکسیر به شکل عمودی ترکیب حروفات طلسم مذکور میشه
وَدِحوَ

و سطر چهارم تکسیر به شکل عمودی میشه
حِبَوَد

این هارو میگن ارواح عمل تکسیر

پس از طلسم مذکور در کتاب طم طم هندی
اسم موکل علوی
اسم موکل سفلی
و اسم ارواح عمل طلسم ما استخراج شد

حالا این هارو در قسمی به اسم عزیمت قرار میدیم
و از اونها درخواست و طلب کمک میکنیم جهت رسیدن به خواستمون

عزیمت به معنی(راهی کردن) هست
به قولی قدیمی ها که قصد رفتن به جایی رو داشتن
میگفتن عزیمت کنیم به سمت فلان شهر و مکان

پس معنی عزیمت راهی شدن هستش
و ما موکلین رو با عزیمتی که موکلین رو در اون قرار میدیم راهی میکنیم به سمت خواسته خودمون

و عزیمت قسم زجر اونهاست

پس عزیمت ما به شکل زیر خواهد بود

 

عزیمت عمل طلسم ما

عزمت و اقسمت علیکم یا ارواح مرکبه من ترکیب هذه الحروف التکسیر بَحِدوَ دِوَبَح وَدِحوَ حِبَوَد و اقسمت علیکم یا مواکیل علوی مستخرجه من هذه السطور التکسیر اجب یا کِائیل یا مُائیل یا اُحائیل یا اُکِحائیل
و ان تجیبونی دعوتی یا اعوان محترمه من هذه السطور التکسیر اجب یا یَیُوشٍ یا لِیُوشٍ یا زِغیُوشٍ یا یَزِغیُوشٍ
احضروا فلانی بن فلانی الی حب و عشق و عطاء فلانی بنت فلانی بحق اسم حاکم من تکسیر الحروف ( بدوح ) و به حق اسما الهی عن اسم متشکله بدوح ( باسط دائم ودود حلیم)
العجل العجل الساعه الساعه الوحا الوحا
بارک الله فیکم و علیکم اجمعین

خب این این عزیمت رو باید دور طلسم نوشت
و تا چهار روز روزی 80 بار خوند
اگه روی مس حک بشه و در آتش نگه داشته باش اثرش قویتر هست
البته نباید حرارت مستقیم ببینه

حالا من شکل تکمیلی لوح رو در زیر برای شما قرار میدم :

طلسم تکمیلی مثال طلسم کتاب طم طم هندی

طلسم تکمیلی مثال طلسم کتاب طم طم هندی

 

منبع: استاد رایکا گنجی عزیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *