علوم ماورا طبیعه

آثار ماه گرفتگی و خورشید گرفتی چه مدتی باقی می ماند؟

آثار ماه گرفتگی و خورشید گرفتی چه مدتی باقی می ماند؟

آثار ماه گرفتگی و خورشید گرفتی چه مدتی باقی می ماند؟

 

اثر ماه گرفتگی یک ماه و اثر خورشید گرفتگی 6ماه است


تاثیر عمده ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی بیشتر بر مکان‌هایی است که قابل رویت برای آن مکان‌ها باشد

زمانی ماه گرفتگی قبل از خورشید گرفتگی رخ میدهد آن سال برای عموم مردم خوب است

اما بیشتر باعث زلزله و صانجه‌های طبیعی می‌شود

خورشید گزفتگی چون در ماه آبی رخ داده پس قطعا اخبار سونامی بیشتر به گوشمون خواهد رسید

قمر در 28منزل گردش داراس که تاثیر قمر رو هم باید نگاه کنیم


قمر موقع گرفتگی در کدام برج و منزل 28گانه بود؟


زمان گرفتگی ماه در برج سنبله و در درجه 10بوده
باید ببینید منزل 28گانه قمر در سنبله درجه 10کدام منزل می‌شود؟ و متعلق به چه عنصری است؟
قمر در عنصر خاک قرار گرفته بود
پس طبیعی است که اقلیم تحت تاثیر سنبله و شمس دچار زلزله شوند
منزل 28گانه قمر در زمان ورودش به برج 6 در درجه 10می‌شود منزل عوا
در این منزل قمر طلسمات برای رزق و تجارت انجام میدهند پس وقتی در این درجه گرفته می‌شود یعنی تاثیر اصلی ماه گرفتگی روی تجارت‌ها و رزق و روزی است و چون در برج خاکی است پس تاثیر بر هر موجودی که روی خاک ساکنن داراس
منزل عوا از 4درجه تا 17درجه سنبله است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *